Naučte se Poker

 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 65.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 71.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 65.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 71.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 65.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 71.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 65.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 71.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 65.
 • recoverable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home4/casino/public_html/sites/all/themes/HH/views-view-table--glochi-di-casino11-poker--block.tpl.php on line 71.

Úvod do Texas Hold'em pokeru

Texas Hold'em poker je bezesporu nejoblíbenější variantou hry poker nejen na internetu, ale i v reálném světě pokeru. Troufáme si dokonce tvrdit, že se stal nejoblíbenější karetní hrou vůbec. K oblíbenosti pokeru ve světě přispěli v poslední době i televizní přenosy poker turnajů. Naučte se hrát poker s Hazardnihrac.com. Ještě dříve, než vám vysvětlíme pravidla pokeru, bychom rádi objasnili, proč je právě Texas Hold'em online tak oblíbený.

 

1. Je jednoduché se Hold'em naučit – základní pravidla jsou velmi jednoduchá, a proto osloví i začínající hráče.
2. Je obtížné Hold'em zvládnout – ačkoliv pravidla jsou jednoduchá a pochopíte je v několika minutách, opravdové zvládnutí hry (taktika, schémata) vám může trvat celý život.
3. Hold'em je poměrně rychlý – to znamená, že si vícekrát zahrajete.
4. Vyhrají spíše lepší hráči – u lepších hráčů, kteří znají různé taktiky, strategie, umí se ovládat a používat psychologii, je větší pravděpodobnost, že vyhrají.
5. Štěstí také hraje svou roli – vzhledem k tomu, že mohou vyhrát jakékoliv dvě karty, začátečníci obvykle drží karty déle, než by měli. Někdy sice mohou mít štěstí, dlouhodobě je ale porazí silnější hráči.
6. Hold'em je dramatický a zvedá hladinu adrenalinu – vzhledem k tomu, že v této hře je pět společných karet, lze Texas Hold'em považovat za více „společenský“, je zde větší prostor pro blafování i vzájemnou komunikaci.
 
 
Pravidla karetní hry Texas Hold'em poker
Hra Texas Hold'em poker začíná tím, že dealer rozdá každému hráči dvě karty obrácené lícem dolů. Poté hra může pokračovat až tři kola, dokud dealer nerozdá pět společných (community) karet. Každý z hráčů může pro svůj list (dvě karty v ruce) využít jakoukoliv z těchto pěti karet. Po prvním rozdání dvou karet musí dva hráči sedící na pozici „blind“ (viz dále) vložit stanovenou částku ještě před tím, než si své karty prohlédnou. Ostatní hráči si své karty prohlédnou (bez vložení sázky) a buď se rozhodnou pokračovat ve hře a dorovnají stanovenou částku (call), nebo ne.

Tato částka může být zvýšena, pokud některý hráč před nimi sázku zvýšil nebo sami sázku zvýší (raise) nebo karty složí (fold).

Jakmile hráči, kteří chtějí pokračovat ve hře, dorovnali „blind“ a případná navýšení, začíná další kolo a dealer dá jednu kartu z balíčku stranou (burn card), načež rozdá tři společné karty (community cards), tomu se říká „flop“. Další kolo sázek začíná tím, že hráč na pozici „small blind“ (hráč, který musel vsadit pouze polovinu stanovené částky před prohlédnutím karet) sází jako první. V této fázi může každý hráč zvolit „check“ (tzn. nevsadit), ale pouze v případě, že žádný hráč před ním sázku nenavýšil (resp. nikdo ještě v tomto kole před ním nevsadil).

V každém z obou finálových kol („turn“ a „river“) rozdá dealer jednu společnou kartu. Postup sázek se opakuje. Každý z hráčů, který ve hře zůstane po obou finálových kolech (tj. až do „river“), musí ukázat své karty („showdown“). Hráč s nejlepšími kartami vyhrává.

Terminologie používaná při hře Texas Hold'em poker
Blinds při hře Texas Hold'em jsou dvě pozice blind: „big blind“ a „small blind“. Hráč na pozici big blind musí vsadit celou výši nižšího z limitů (lower limit), který je pro hru stanoven, hráč na pozici small blind vsadí polovinu výše nižšího limitu, a to ještě před tím, než si své karty hráči prohlédnou. Aby se hráč, který není na „blindech“ (tj. je na jiné pozici za nimi) dostal do fáze flop (odkrytí tří společných karet), musí dorovnat minimálně ve výši big blind.

Community cards – maximálně pět karet, které jsou rozdány lícem nahoru doprostřed stolu tak, aby je všichni viděli. Těmto kartám se říká „flop“ (první tři karty), „turn“ (čtvrtá karta) a „river“ (pátá karta). Hráči mohou použít jakýkoliv počet těchto karet při sestavování svého finálního listu o pěti kartách.

Dealer – nezaměňovat s osobou, která rozdává a míchá karty. Dealer je poslední pozice napravo od blinds a u Hold'em stolu je to nejvýhodnější pozice, protože dává hráči možnost sledovat, co udělají ostatní hráči ještě před tím, než sám hraje, tj. dorovnává jako poslední.

Hole cards – ve hře Texas Hold'em jsou každému hráči rozdány dvě karty obrácené lícem dolů. Těmto kartám se říká „hole cards“. Tyto dvě karty by měl vidět jen hráč, nikdo ostatní (přesto pokud je protihráč natolik hloupý, že si své karty neschová, neplatí žádné pravidlo, které by vám zakazovalo se mu do karet podívat). Můžete využít obě, jednu nebo žádnou z těchto karet pro to, abyste sestavili list o pěti kartách (dvě vaše + tři na stole, nebo klidně jedna vaše a čtyři na stole).

Limit – limit je určitá částka, kterou hráč nemůže překročit. Obvykle jsou dva typy limitů: „lower limit“, což je nejnižší částka, kterou může hráč vsadit, a „upper limit“, což je částka nejvyšší. Všechny online Texas Hold'em poker hry mají vždy stanoven lower limit. Co tedy odlišuje hry s limitem a bez limitu? Ve hře bez limitu není stanoven upper limit a lower limit se v pravidelných intervalech zvyšuje. V no limit Texas Hold'em pokeru lze tedy kdykoliv, když jste na řadě, vsadit vše, co máte (obvykle v žetonech), jde o tzv. all-in (sázím vše).
 

Průběh hry Texas Hold'em a struktura sázek
1. krok: Je vybrán dealer hry - online poker obvykle využívá automatický systém, který dealera vybere. Tato pozice je v pokeru klíčová, proto se s každou hrou posouvá ve směru hodinových ručiček, aby měl každý hráč stejnou šanci. Často se u prázdného stolu stává, že dealerem je určen první příchozí hráč, pokud ale přijde více hráčů najednou, určí dealera náhodně software.

2. krok: Jsou vsazeny blinds – aby bylo zajištěno, že při každé hře je nějaká akce, musí dva hráči vsadit na začátku každého kola. Tito hráči své karty před tím nevidí, proto blinds (blind znamená v angličtině slepý). Hráč nalevo od dealera vloží small blind, který se rovná polovině nižší sázky ve hře. Hráč nalevo od pozice small blind vloží big blind, který se rovná lower limitu. Například ve hře s limitem 2-4 $, se small blind rovná 1 $ a big blind 2 $. Ve hrách pot-limit a no-limit je stanoven pouze lower limit, který se ale v průběhu hry pravidelně zvyšuje.

3. krok: Jsou rozdány hole cards – po zaplacení blinds jsou rozdány první dvě karty. Každý hráč dostane dvě karty obrácené lícem dolů.

4. krok: Začíná první kolo sázek – sázení začíná u hráče hned vedle od pozice big blind a pokračuje dále po směru hodinových ručiček. Každý hráč může „čekat“ (check - lze to vyjádřit i jen poklepáním na stůl), složit (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit (raise) v závislosti na své pozici a krocích ostatních hráčů. Už v tomto kole může hra skončit, pokud někdo vsadí takovou částku, kterou nikdo nedorovná. Pouze v případě, že alespoň dva hráči mají sázky srovnané (ostatní tím pádem složili - fold), hra pokračuje do fáze flop.

5. krok: Je rozdán flop – tři karty jsou rozdány doprostřed stolu lícem nahoru. Těmto kartám se říká „flop“ a jsou to první tři společné karty, které sdílí všichni hráči u stolu.

6. krok: Začíná druhé kolo sázek. To probíhá úplně stejným způsobem jako to první. Opět hra může skončit již v tomto kole a to klidně bez ukázání karet. Pokud min. dva hráči dorovnají své sázky nebo dají všichni hráči check, pokračuje se do dalšího kola a následuje turn.

7. krok: Je rozdán turn – po druhém kole sázek je rozdána doprostřed stolu čtvrtá společná karta lícem nahoru. Následuje třetí kolo sázek.

8. krok: Začíná třetí kolo sázek – toto kolo probíhá úplně stejným způsobem jako první a druhé kolo. Pokud hra neskončí v tomto kole (splnění stejných podmínek jako dříve), následuje river.

9. krok: Je rozdán river – je rozdána pátá a poslední společná karta. Té se říká river a po ní následuje poslední čtvrté kolo sázek.

10. krok: Začíná čtvrté kolo sázek – toto poslední kolo je úplně stejné jako kolo třetí, druhé i první. Pokud v tomto kole hráči dorovnají své sázky, popř. „checkují“, následuje showdown.

11. krok: Ukazují se karty (showdown) – po posledním kole sázek hráči odkryjí své dvě „hole“ karty a je určena nejlepší varianta o pěti kartách. Pro tvorbu tohoto „listu“ mohou být použity jak dvě hráčovy karty, tak společné karty. Hráč s nejlepšími kartami vyhrává bank (pot).

Pokud mají hráči stejné karty, bank se poměrově rozdělí (pokud v průběhu hry hrálo více hráčů a některý byl třeba all-in, může nastat více možností dělení potu). Ve velmi vzácném případě, kdy je nejlepší list tvořen pěti společnými kartami, je bank rozdělen mezi všechny hráče, kteří se dostali až do fáze, kdy se karty ukazují (showdown). Pokud nemáte dobré karty a pravděpodobně prohrajete a nechcete karty spoluhráčům ukázat, nemusíte (tím ale automaticky prohráváte), nicméně vždy existuje možnost, že máte lepší karty než soupeř, který třeba také nemá „nic“. Je to pak už o taktice v konkrétní hře. Třeba jste blafovali určitým způsobem v nějakém z kol a nechcete, aby to soupeři mohli analyzovat tím, že ukážete karty. Poslední hráč, který vsadí nebo navýší sázky (raise), ukazuje karty při showdownu jako první (ale z hlediska výsledku je to už jedno, jde jen o případné nervy a zábavu ostatních).

12. krok: Začíná nová hra – po konci hry, kdy si vítěz vezme bank (pot), se posune pozice dealera po směru hodinových ručiček a začíná hra nová.

 
Výherní kombinace ve hře Texas Hold'em poker
Vítěz hry Texas Hold'em poker je hráč, který má nejlepší kombinaci pěti karet za použití jakýchkoli svých a společných (community) karet. Níže jsou uvedeny možné výherní kombinace, jsou seřazeny od nejvyšších po nejslabší a u každé kombinace je uveden příklad.

 

card Královská postupka:
Desítka, kluk, král, královna, eso stejné barvy.  
card Postupka v barvě:
Postupka, kde jsou všechny karty stejné barvy.
card Čtyři stejné hodnoty:
Čtyři karty se stejným číslem či obrázkem („čtveřice“). Této kombinaci se říká „poker“.  
card Full House:
Tři karty se stejným číslem či obrázkem a dvě karty také stejné hodnoty. Má-li full house více hráčů, vyhrává ten s nejvyšší trojicí stejných karet.
card Barva (flush):
Pět karet stejné barvy. Pokud je více než jedna barva, vyhrává list s nejvyšší kartou (kartami).
card Postupka:
Pět karet, které jdou číselně po sobě. Karty mohou být jakékoliv barvy. Eso může být použito jako nejvyšší (10, J, Q, K, A) i nejnižší (A, 2, 3, 4, 5).
card Tři stejné hodnoty:
Tři karty stejného čísla nebo obrázku („trojičky“).  
card Dva páry:
Mají-li dva hráči dva páry, vyhrává list s nejvyšším párem. Mají-li nejvyšší páry stejné hodnoty, vyhrává ten, jehož druhý pár je nejvyšší. Pokud oba hráči mají páry stejných hodnot, vyhrává ten, jehož pátá karta je nejvyšší.
card Jeden pár:
Dvě karty se stejným číslem nebo obrázkem. Mají-li dva hráči stejný pár, vyhrává nejvyšší z ostatních karet.  
card Vysoká karta:
Žádná kombinace výše uvedená, potom vyhrává list s nejvyšší kartou (popř. další v pořadí).  

Zaujal vás poker a chcete hrát poker online, ale nejste si jisti, zda máte zažitá veškerá pravidla? Využijte možnosti a hrajte online poker zdarma. Většina pokerových portálů tuto možnost nabízí, tak proč ji nezkusit? Procvičíte si nejen pravidla pokeru, ale získáte i cenné zkušenosti, zabydlíte se v tomto specifickém prostředí a nebudete pak dělat začátečnické chyby. Je to velmi jednoduché, stačí navštívit nějakou pokerovou hernu. Hazardnihrac.com vám opravdu doporučuje nejdříve hrát online poker zdarma (viz naše recenze), a pak až začít sázet své vlastní peníze.

bullet-image Nejoblíbenější pokerové varianty
bullet-image 7 přikázání pokeru
bullet-image Startovní kombinace, blindy
bullet-image Hra před flopem
bullet-image Matematika v pokeru
bullet-image Typy pokerových hráčů
bullet-image Hra na flopu
bullet-image Čtení protihráčů - pokerový read
bullet-image Střední páry
bullet-image Sit'n'Go turnaje

NEJLÉPE HODNOCENÁ KASINA
1. Fortuna kasino
 • možnost okamžité hry
 • mobilní aplikace
 • plné zabezpečení
2. EU Casino
 • vysoký payout
 • rychlý software
 • až €100 v bonusech
3. EuroMania Casino
 • kvalitní podpora
 • moderní kasino
 • rychlá registrace
4. Vegas Winner Casino
 • vysoké úvodní bonusy
 • velmi slušné množství her
 • skvělé zpracování
5. Queen Vegas Casino
 • live chat
 • bezpečné prostředí
 • jednoduchá registrace
Další online casina
NEJLÉPE HODNOCENÉ POKEROVÉ HERNY
1. Pokerstars
 • bezpečný software
 • velké množství her a turnajů
 • skvělá uživatelská podpora
2. Red Kings Poker
 • bonus až €1000
 • lze hrát přímo v prohlížeči
 • obrovská nabídka turnajů
3. Titan Poker
 • skvělý software a grafika
 • velká návštěvnost
 • uvítací bonus až $2000
4. 888 Poker
 • velká nabídka turnajů
 • skvělý i pro začátečníky
 • lze hrát v češtině
5. Party Poker
 • bezpečná a spolehlivá herna
 • funkce soukromého trenéra
 • lze hrát u více stolů najednou
Další poker herny

BONUSOVÉ NABÍDKY
Odebírejte novinky

Přihlaste se k pravidelnému odběru informací o našich exkluzivních nabídkách, které nemají v České republice konkurenci.

Články
Hrajte zdarma

Naše skvelá flash hra, klikněte a hrajte!
Hrajte zdarma

Naše skvelá flash hra, klikněte a hrajte!
KDE SI ZAHRÁT ONLINE POKER
 • Díky exkluzivní spolupráci s hernami garantujeme nejlepší bonusové nabídky v České republice a na Slovensku pro hráče z našeho webu. Nezapomeňte – registrovat se a hrát u heren přes náš web se opravdu vyplatí.

  Váš tým Hazardnihrac.com

SÁZKOVÉ KANCELÁŘE

Fortuna byla po svém vzniku v roce 1990 průkopníkem kurzového sázení u nás a také jednou z prvních akciových společností. 

Sportingbet.com vznikl už v roce 1998, takže patří mezi nejstarší a zároveň vůbec největší firmy provozující online sázení.

výborný bonus, možnost sázení na fotbal, hokej a další sporty. Dobré kurzy, výborná podpora. Solidní volba pro každého hráče, recenze na HH.

Přehlednost, široká nabídka sportovních sázek a velmi vysoký vstupní bonus, to jsou hlavní přednosti společnosti Interwetten.com

HH přináší podrobnou recenzi velmi populární a tradiční online sázkové kanceláře Bet365. Jaké jsou její bonusy, grafické zpracování a nabídka kurzů?

Online sázková kancelář Jetbull je na internetu teprve od roku 2007, přesto se dnes řadí k těm nejlepším. Najdete zde všechny známé i méně známé sporty a samozřejmě i sázky na dostihy.

ANKETA
Studujete při výběru herny jejich věrnostní programy?: